Ç'është për ju stabiliteti i çmimeve?

Ç'është për ju stabiliteti i çmimeve?
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 26.04.2006
Data e shtypjes: 26.04.2006
Kategoria e materialit: Botime edukative / Broshura
Kjo broshurë përshkruan në mënyrë të thjeshtë dhe të detajuar qëndrueshmërinë e çmimeve dhe rëndësinë e saj për ekonominë e një vendi. Në tekst, do të gjeni shembuj të cilët janë marrë nga jeta e përditshme. Kjo broshurë shpjegon edhe konceptet e inflacionit e të deflacionit dhe ndërlikimet që ato sjellin në jetën e secilit.