Edukimi - sfida e re e Bankës së Shqipërisë

Edukimi - sfida e re e Bankës së Shqipërisë
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 25.08.2009
Data e shtypjes: 25.08.2009
Kategoria e materialit: Botime edukative / Broshura
Kjo broshurë përmbledh me pak fjalë të gjitha aktivitetet edukuese që Banka e Shqipërisë ka kryer për periudhën 2007-2008. E ilustruar me mjaft foto, ajo synon të krijojë një memorie edhe vizuale tek publiku i gjerë, rreth punës që Banka ka bërë në këtë fushë të rëndësishme. Meqenëse i dedikohet publikut të përgjithshëm ajo është shkruar në gjuhë të thjeshtë.