Godina e Bankës së Shqipërisë

Godina e Bankës së Shqipërisë
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 18.10.2007
Data e shtypjes: 18.10.2007
Kategoria e materialit: Botime edukative / Broshura
Kjo broshurë bën një përshkrim të godinës 70-vjeçare të Bankës së Shqipërisë, historisë së ndërtimit të saj, jetës dhe punës së arkitektit që e ka projektuar. E vendosur në qendër të Tiranës, ajo është një ndër ndërtesat simbol të kryeqytetit. Së shpejti, ajo do të jetë objekt i një rregullimi e rinovimi të përgjithshëm, që do të synojë ta shndërrojë atë në një ambient pune të përshtatshëm e komod për personelin e Bankës, pa cënuar identitetin dhe vlerat e saj arkitekturore.