Guida e studentit

Guida e studentit
Authori: Sektori i Bilancit të Pagesave dhe Vrojtimeve
Data e prodhimit: 13.05.2008
Data e shtypjes: 13.05.2008
Kategoria e materialit: Botime edukative / Broshura
Kjo broshurë është menduar për ju, nxënësit e shkollave të mesme që aspironi të vazhdoni shkollën e lartë. Ne e shkruam këtë broshurë me qëllim që t'iu japim të gjithë informacionin e nevojshëm për të marrë vendime "të goditura" ekonomike përpara se të filloni universitetin në vitin e ardhshëm. Faqet dhe rreshtat e kësaj broshure, do të shpalosin përpara jush një informacion të përgjithshëm mbi disa nga nocionet dhe instrumentet financiare më të përdorura, si dhe këshilla të thjeshta për miradministrimin e parave.