Guidë rreth llogarisë tuaj të parë

Guidë rreth llogarisë tuaj të parë
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 12.05.2008
Data e shtypjes: 12.05.2008
Kategoria e materialit: Botime edukative / Broshura
"Një guidë drejt llogarisë tuaj të parë bankare" paraqet në mënyrë të thjeshtë dhe të shkurtër përfitimet e hapjes së një llogarie bankare. Ajo përshkruan llogaritë bankare që ofrojnë aktualisht bankat e nivelit të dytë në Shqipëri, si dhe procesin e hapjes së një llogarie bankare pranë këtyre bankave. Broshura i përgjigjet disa pyetjeve të rëndësishme me të cilat mund të përballet secili gjatë hapjes së një llogarie bankare apo mirëmbajtjes së saj.