IBAN - Numri Ndërkombëtar i Llogarisë Bankare

IBAN - Numri Ndërkombëtar i Llogarisë Bankare
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 29.12.2008
Data e shtypjes: 29.12.2008
Kategoria e materialit: Botime edukative / Fletepalosje
Numri ndërkombëtar i llogarisë bankare (IBAN) është një standard ndërkombëtar, me anë të të cilit banka identifikon në mënyrë unike çdo llogari bankare të klientëve të saj, me qëllim lehtësimin e procesimit të transfertave. Meqenëse, nga 1 janari 2010, IBAN-i do të jetë i vetmi standard i numrit të llogarisë së një klienti, kjo fletëpalosje jep informacion për strukturën dhe përdorimin e tij.