Ndërtoni të ardhmen - Planifikoni të ardhurat tuaja

Ndërtoni të ardhmen - Planifikoni të ardhurat tuaja
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 04.09.2007
Data e shtypjes: 04.09.2007
Kategoria e materialit: Botime edukative / Broshura
Ky libër është ideuar dhe shkruar për t'i ardhur në ndihmë publikut të gjerë në organizimin financiar të jetës së përditshme, në administrimin sa më të mirë të të ardhurave personale si dhe në orientimin drejt mënyrave më të përshtatshme për të shtuar kursimet e tij apo për të rritur fitimet.