Në pritje të regjistrit të kredive

Në pritje të regjistrit të kredive
Authori: Sektori i Bilancit të Pagesave dhe Vrojtimeve
Data e prodhimit: 01.02.2007
Data e shtypjes: 01.02.2007
Kategoria e materialit: Botime edukative / Broshura
Duke pritur që edhe Shqipëria të ketë Regjistrin e saj të parë të Kredive, Banka e Shqipërisë publikon këtë broshurë, e cila synon t'i shpjegojë publikut se çfarë është një regjistër kredie, si funksionon ai, ç'lloj informacioni përmban dhe mbi të gjitha përse krijimi i tij është një domosdoshmëri për situatën aktuale shqiptare.