Regjistri i Kredive

Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 19.11.2007
Data e shtypjes: 19.11.2007
Kategoria e materialit: Botime edukative / Fletepalosje
Regjistri i Kredive është një bazë me të dhëna dhe informacione demografike dhe mbi angazhimet financiare, reale të personave që aplikojnë për kredi pranë një banke, dege të një banke të huaj të licencuar nga Banka e Shqipërisë apo pranë institucioneve të tjera kredidhënëse.