Regjistri i kredive

Regjistri i kredive
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 07.06.2011
Data e shtypjes: 07.06.2011
Kategoria e materialit: Botime edukative / Broshura
Mundësia e kreditimit është lokomotiva që tërheq zhvillimin ekonomik të një vendi. Ajo i lejon çdo personi “të blejë tani dhe të paguajë më vonë”, duke u bazuar mbi të ardhurat e momentit dhe mbi ato të mëvonshme. Të blesh tani, në vend që të presësh deri sa t’i kesh paratë për të blerë mallra dhe shërbime të ndryshme (si për shembull, televizor, makinë, shtëpi apo për të paguar pushimet ose shkollimin e fëmijëve) krijon një kërkesë të menjëhershme për këto produkte.