Sistemi i Pagesave

Sistemi i Pagesave
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 09.02.2004
Data e shtypjes: 09.02.2004
Kategoria e materialit: Botime edukative / Broshura

Për herë të parë synon të prezantojë thjesht para publikut shqiptar cilat janë mjetet e pagesave, ç'është një sistem pagesash, cilët janë përbërësit e tij. Gjithashtu, kjo broshurë jep edhe një pamje të sistemit tonë të pagesave dhe të rolit të Bankës së Shqipërisë në këtë sistem. Botimi është përgatitur vetëm në gjuhën shqipe.

Një fletëpalosje, në shqip dhe anglisht, është veçuar nga broshura me të njëjtin titull, duke synuar të nënvizojë në publik se çfarë përfaqëson sistemi i pagesave në vendin tonë, shkallën e zhvillimit të tij dhe cili është roli i Bankës sonë Qendrore në këtë sistem.