Të flasim thjesht për inflacionin

Të flasim thjesht për inflacionin
Publikuar nga: Banka e Shqipërisë
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 06.06.2008
Data e shtypjes: 06.06.2008
Kategoria e materialit: Botime edukative / Broshura
Inflacioni është i vështirë për t’u përballuar nga njerëz me të ardhura fikse. Nëse çmimet rriten dhe të ardhurat mbeten të pandryshuara, me kalimin e kohës njerëzit mund të blejnë gjithnjë e më pak. Fuqia blerëse e parave të tyre gërryhet. Ky problem mund të zgjidhet duke indeksuar apo duke rritur të ardhurat në përputhje me inflacionin apo në përputhje me rritjen e çmimeve