"Vlera e Vërtetë e Parasë"

''Vlera e Vërtetë e Parasë''
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 23.12.2008
Data e shtypjes: 23.12.2008
Kategoria e materialit: Botime edukative / Broshura
Kjo broshurë është shkruar për të gjithë nxënësit që duan të njihen apo të marrin pjesë në konkursin e përvitshëm të Bankës së Shqipërisë për shkollat e mesme, "Vlera e Vërtetë e Parasë". Ajo është gjithashtu e dobishme për mësuesit e lëndës së ekonomisë, që për çdo vit shoqërojnë nxënësit e tyre në konkurs, në rolin e udhëheqësve të skuadrës. Broshura, në mënyrë shumë të përmbledhur, i njeh lexuesit me konkursin "Vlera e Vërtetë e Parasë". Me atë çka përfaqëson ky aktivitet, përse Banka e Shqipërisë e ka ideuar dhe e organizon atë, llojin e pyetjeve të konkursit, të shoqëruara me shembuj konkretë dhe sigurisht, foto të konkurseve të kaluara dhe pjesëmarrësve të tyre, të cilët tashmë janë miqtë më të rinj të Bankës së Shqipërisë.