Remitancat: Një mbështetje për zhvillim

Remitancat: Një mbështetje për zhvillim
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 14.06.2018
Data e shtypjes: 14.06.2018
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Botime te vecanta

Në Ditën Ndërkombëtare të Remitancave, ju vjen në duar botimi me titull “Remitancat: Një mbështetje për zhvillim”. Ndonëse ndër vite, Banka e Shqipërisë ka kryer dhe publikuar studime të ndryshme për remitancat, sot ju sjellim për herë të parë një botim të gjithin dedikuar remitancave, për të theksuar se remitancat dhe rëndësia e tyre për ekonominë shqiptare qëndrojnë gjithnjë në fokusin e bankës qendrore.