Strategjia afatmesme e zhvillimit të Bankës së Shqipërisë për periudhën 2009-2011

Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 21.07.2009
Data e shtypjes: 21.07.2009
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Strategjia afatmesme e zhvillimit
Plani i ri afatmesëm “E ardhmja: shtigjet dhe sfidat që na presin” prezanton ambicien e Bankës së Shqipërisë për periudhën trevjeçare 2009 – 2011. Kjo strategji e re e zhvillimit të institucionit tonë, është në vazhdën e plotësimit të një sërë objektivash që buronin nga dokumenti strategjik i përgatitur për periudhën 2006 – 2008. Nga ana tjetër, ajo skicon një program të ngjeshur për periudhën afatmesme në vijim.