Aspekte të performancave të eksporteve shqiptare

Authori: Dr. Selami Xhepa, Argita Frashëri
Data e prodhimit: 15.01.2001
Data e shtypjes: 15.01.2001
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Duke konsideruar që aktiviteti i tregtisë së jashtme zë një vend të rëndësishëm në jetën ekonomike të vendit, dinamikat dhe zhvillimet e tij mund të jenë domethënëse nga pikëpamja e luhatjeve të ciklit të biznesit. Në këtë kuptim, tregtia e jashtme mund të përdoret si një instrument në kundërbalancimin e luhatjeve ciklike në të cilat kalon ekonomia.