Katalog i koleksionit numizmatik për shitje

Katalog i koleksionit numizmatik për shitje
Authori: Departamenti i Kërkimeve
Data e prodhimit: 25.10.2021
Data e shtypjes: 25.10.2021
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Botime te vecanta
Dyqani i Muzeut të Bankës së Shqipërisë ofron për shitje një koleksion të pasur për të gjithë të interesuarit në blerjen e kartëmonedhave dhe monedhave shqiptare, për qëllime numizmatike. Artikujt numizmatikë për shitje i gjeni në katalogun bashkëlidhur.