Raporti Mujor - Janar'04

Authori: Departamenti i Politikës Monetare
Data e prodhimit: 24.02.2004
Data e shtypjes: 24.02.2004
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raport i Politikës Monetare
Norma vjetore e inflacionit në muajin janar 2004 arriti në 3.3 për qind, duke mbetur në të njëjtin nivel të shënuar në muajin dhjetor 2003. Norma mujore e inflacionit ishte - 0.2 për qind ndërsa norma mesatare vjetore e inflacionit u rrit lehtësisht në vlerën 2.65 për qind.