Raporti Mujor - Korrik '04

Authori: Departamenti i Politikës Monetare
Data e prodhimit: 19.08.2004
Data e shtypjes: 19.08.2004
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raport i Politikës Monetare
Inflacioni mujor në muajin korrik shënoi vlerën – 0.15 për qind duke e cuar inflacionin vjetor në 3.1 për qind. Kjo normë, si dhe inflacioni vjetor mesatar prej 3.22 për qind, rezultuan brenda objektivit të Bankës së Shqipërisë.