Tronditjet e sistemit bankar shqiptar dhe politikat e Bankës së Shqipërisë

Authori: Suzana Sheqeri
Data e prodhimit: 15.02.2003
Data e shtypjes: 15.02.2003
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Materiale Studimore
Ky material ka si qëllim trajtimin e periudhave të tronditjeve të sistemit bankar në Shqipëri, evidentimin e të përbashkëtave dhe dallimeve për këto periudha, shkaqet që çuan në ndodhjen e tyre, ndërhyrjen e Bankës së Shqipërisë dhe shpejtësinë e rekuperimit të krizave të likuiditetit.