Treguesi i Buletinit Zyrtar të Bankës së Shqipërisë

Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 01.11.1998
Data e shtypjes: 01.11.1998
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Treguesi i Buletinit Zyrtar
Në këtë dokument do të gjeni listën e vendimeve të miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë nga viti 1998 e në vazhdim, dhe të publikuara në Buletinin Zyrtar.
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu