Raporti Vjetor 2000

Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 01.02.2001
Data e shtypjes: 01.02.2001
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raporti Vjetor
Raporti Vjetor i vitit 2000, siç është tradita e këtij raporti, paraqet zhvillimet më të rëndësishme të ndodhura gjatë vitit në Bankën e Shqipërisë dhe në mjedisin ku ajo vepron. Këto zhvillime janë trajtuar me detaje për të prezantuar për publikun një pamje sa më të qartë të ngjarjeve.