Rregullore e udhëzime sipas viteve

Më poshtë do të gjeni të renditura kronologjikisht, të gjitha rregulloret dhe udhëzimet e miratuara kohët e fundit, nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë.

Faqe 1 nga 2
 

 

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu