Buletini Ekonomik dhe i Bankës së Shqipërisë ndër vite

2016

21.07.2016

2009

04.06.2010
Buletini Ekonomik, vëllimi 12, nr.4
Year Categorization 2003
File Size: 3.32 MB

10.02.2010

29.09.2009

21.05.2009

2008

25.02.2009

29.12.2008

04.12.2008

25.06.2008

2007

12.03.2008

12.12.2007

04.09.2007

17.05.2007

2006

15.02.2007

23.11.2006

24.08.2006

29.05.2006

2005

29.12.2005

30.09.2005

25.08.2005

15.08.2005

2004

17.01.2005

15.08.2004

15.07.2004

15.04.2004

2003

15.01.2004

15.10.2003

15.07.2003

15.04.2003

2002