Revista Ekonomike 6M-1, 2015

Authori: Departamenti i Statistikave
Data e prodhimit: 13.07.2015
Data e shtypjes: 13.07.2015
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Revista Ekonomike
Revista Ekonomike përmban artikuj dhe punë kërkimore të punonjësve të Bankës së Shqipërisë me analiza të lidhura me një gamë të gjerë temash ekonomike dhe financiare, si dhe të dhëna mbi Bankën e Shqipërisë dhe sistemin bankar shqiptar. Artikujt e Revistës Ekonomike botohen me emrin e autorit/ëve, punonjës të Bankës së Shqipërisë, në vijim të përftimit të pëlqimit paraprak të drejtorit të departamentit përkatës.