Inflacioni i shënjestruar 2

Authori: Departamenti i Statistikave
Data e prodhimit: 16.07.2007
Data e shtypjes: 16.07.2007
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Seria e librave të Konferencave
Përmbledhje e kumtesave dhe punimeve të paraqitura në Tryezën e Rrumbullakët të organizuar nga Banka e Shqipërisë në 6-7 dhjetor 2006 në Tiranë.
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu