Paraja dhe bankingu në Shqipëri, nga antikiteti në ditët tona

Paraja dhe bankingu në Shqipëri, nga antikiteti në ditët tona
Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 13.04.2018
Data e shtypjes: 13.04.2018
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Seria e librave të Konferencave

Botimi përmbledh kumtesat e mbajtura në Konferencën me temë “Paraja dhe bankingu në Shqipëri, nga antikiteti në ditët tona”. Kjo ishte konferenca e parë e organizuar nga Muzeu i Bankës së Shqipërisë, e cila mblodhi së bashku historianë, akademikë, numizmatë, arkeologë e studiues të historisë monetare e ekonomike, për të prezantuar e diskutuar gjetjet e studimeve të tyre në fushën e prodhimit dhe qarkullimit monetar, historisë ekonomike dhe zhvillimit të bankingut në vendin tonë, nga antikiteti e deri në ditët tona.