Politika Monetare në Shqipëri: Nga e shkuara në të tashmen - Konferenca X (26 tetor 2012)

Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 02.01.2014
Data e shtypjes: 02.01.2014
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Seria e librave të Konferencave
Në datën 26 tetor 2012, Banka e Shqipërisë organizoi Konferencën e 10-të Ndërkombëtare me temë “Politika monetare nga e shkuara në të ardhmen”, e cila këtë vit përkoi me festimin e 100-vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë. Fjala e hapjes u mbajt nga Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z.Ardian Fullani, ndërkohë që punimet e kësaj konference u përshëndetën dhe nga Kryeministri i vendit z.Sali Berisha.