Tregu dhe stabiliteti financiar në vendet e rajonit - Konferenca VI e Bankës së Shqipërisë

Authori: Banka e Shqipërisë
Data e prodhimit: 06.06.2007
Data e shtypjes: 06.06.2007
Kategoria e materialit: Publikime jo periodike / Seria e librave të Konferencave
Ky botim është përmbledhje e punimeve të Konferencës VI Ndërkombëtare të organizuar nga Banka e Shqipërisë më 30-31 tetor 2007.
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu