Banka

Bankat janë institucione financiare, që ushtrojnë veprimtarinë bankare të pranimit të depozitave monetare ose të fondeve të tjera të ripagueshme nga publiku dhe përdorimin e tyre për dhënie kredie e vendosje në emër dhe për llogari të vet si dhe veprimtari të tjera financiare, sipas përcaktimeve në kuadrin ligjor.

Aktualisht në Shqipëri operojnë 12 banka, me kapital të huaj dhe vendas.

Lista e bankave të licencuara

Adresa e selisë: Rruga e Kavajës, G - KAM Business Center, kati II, Tiranë

Nr.dhe data e licencës  Nr. 10, datë 07.01.1998
NUIS/NIPT: J72311006R
Tel: 22 78 511
Fax: 2237072
Faqja e Internetit: http://www.alphabank.al/
e-mail  
Drejtori i Përgjithshëm: Georgios PAPANASTASIOU
Anëtarët e Këshillit Drejtues: Ilir Ciko
Tatjana Elezi
Artemios Theodoridis
Ioannis Parlitsis
Kostantinos Dorkofikis
Georgios Papanastasiou
Stavri Pashko
Aksionerë me pjesëmarrje mbi 5% në kapital: %
Alpha Bank A.E., Greqi 100%
 

Adresa e selisë: Rruga e Kavajës, Nr. 59, Tirana Tower, Tiranë

Nr.dhe data e licencës  Nr. 14, datë 28.10.1999
NUIS/NIPT: J91725007P
Tel: 2258 755, 56, 57, 58, 59, 60
Fax: 2258 752 
Faqja e Internetit: http://www.abi.al/
e-mail info@abi.al
Drejtori i Përgjithshëm: Andi Ballta
Anëtarët e Këshillit Drejtues:

Rezzo Schlauch

Brunilda Papa

Armand Muharremi

Andi Ballta

Kathryn Swintek

Kristin Lia Giantris

Roberto Reynaldo Munoz

Aksionerë me pjesëmarrje mbi 5% në kapital: %
TRANZIT SH.P.K., Shqipëri 100%
 

Adresa e selisë: Njësia Bashkiake nr. 5, rruga "Vaso Pasha", Nr. 8, Tiranë

Nr.dhe data e licencës  nr. 16, datë  31.03.2003
NUIS/NIPT: K31608801O
Tel: 04 2234 096 / 2250 994 / 2233 912 / 2258 252
Fax: 2222 916
Faqja e Internetit: https://www.bankacredins.com/
e-mail info@bankacredins.com 
Drejtori i Përgjithshëm: Maltin KORKUTI
Anëtarët e Këshillit Drejtues:

Saimir SALLAKU
Lars Jonas HASSELROT
Maltin KORKUTI
Monika MILO
Clive David MOODY
Raimonda DUKA
Elton TORO

Aksionerë me pjesëmarrje mbi 5% në kapital: %
Renis Tershana 24.3%
Aleksander Pilo  16.68%
B.F.S.E. Holding B.V., Hollandë 14.48%
 

Adresa e selisë: Njësia Bashkiake nr. 7, rruga "Dritan Hoxha", Nd. 11, H. 3, Kodi Postar 1023, Tiranë

Nr.dhe data e licencës  Nr. 3/1998,date 11.01.1999
NUIS/NIPT: J91811004Q
Tel: 240 45 75 / 76 / 77 
Fax: 240 45 58
Faqja e Internetit: https://www.uba.com.al/
e-mail uba@albaniaonline.net 
Drejtori i Përgjithshëm: Muhamed PRLJA
Anëtarët e Këshillit Drejtues:

Kamil Gokhan BOZKURT

Amer BUKVIC

Emina SISIC

Areef SULEMAN

Mohamad AL-MIDANI

Aksionerë me pjesëmarrje mbi 5% në kapital: %
Islamic Development Bank, Arabia Saudite 86.70%
 

Adresa e selisë: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 14, Tiranë

Nr.dhe data e licencës  Nr. 19, date 06.07.2007
NUIS/NIPT: K72014801J
Tel: 355 4 2276 702 / 3
Fax: 355 4 2280 210 
Faqja e Internetit: http://www.fibank.al/
e-mail  
Drejtori i Përgjithshëm: Bozhidar Todorov
Anëtarët e Këshillit Drejtues:

Chavdar Zlatev
Stanimir Mutafchiev
Petya Todorova Stoyanova  
Nikolai Sergeevich Dragomiretzki 

Aksionerë me pjesëmarrje mbi 5% në kapital: %
First Investment Bank AD, Bullgari 100%

Adresa e selisë: Rruga “Ismail Qemali”, Nr. 27, P.O. Box 8319, Tirane

Nr.dhe data e licencës  Nr. 11, datë 10.08.1998 
NUIS/NIPT: J81817006P 
Tel: 04 2276 000
Fax: 04 2248 762
Faqja e Internetit: http://www.intesasanpaolobank.al/
e-mail info@intesasanpaolobank.al 
Drejtori i Përgjithshëm: Silvio Pedrazzi 
Anëtarët e Këshillit Drejtues: Bozo Prka
Paolo Genovese 
Salvatore Catalano
Silvio Pedrazzi 
Marco Fabris
Gabriele Gherardi 
Ilir Panda
Aksionerë me pjesëmarrje mbi 5% në kapital: %
Intesa SanPaolo S.p.A., Itali 100%
 

Adresa e selisë: Bulevardi "Zhan D’Ark", Tirane

Nr.dhe data e licencës  nr. 6/1998, date 11.01.1999
NUIS/NIPT: J62001011Q
Tel: 2250 955
Fax: 2250 956
Faqja e Internetit: http://www.bkt.com.al/
e-mail info@bkt.com.al 
Drejtori i Përgjithshëm: Seyhan Mehmet Pencabligil
Anëtarët e Këshillit Drejtues:

Mehmet Usta
Mehmet Ertugrul Gurler
Ismail Hakki Ergener
Seyhan Mehmet Pencabligil
Ahmet Galip Tozge

Aysegul Adaca Ogan

Aksionerë me pjesëmarrje mbi 5% në kapital: %
Çalik Finansal Hizmetler A.S., Turqi  100%
 

Adresa e selisë: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Twin Towers, Kulla 1, Kati i 9-të, Tiranë

Nr.dhe data e licencës  nr. 17, date 16.02.2004
NUIS/NIPT: K41424801U
Tel: 2280 442 / 3; 068 (69) 40 12 121
Fax: 2280 441 
Faqja e Internetit: www.otpbank.al 
e-mail

 

Drejtori i Përgjithshëm: Bledar Shella
Anëtarët e Këshillit Drejtues:

Janos Veres

Peter Janos Bese

Adrian Civici

Arpad Sranko

Armand Duka

Tunde Soos

Aleksander Xhuvani

Aksionerë me pjesëmarrje mbi 5% në kapital: %
OTP Bank Nyrt, Hungari 100%
 

Adresa e selisë: Rruga "Dritan Hoxha", Nd. 92, H. 15, Njësia Bashkiake nr. 11, Kodi Postar 1026 , Tiranë

Nr.dhe data e licencës  nr. 12, datë 15.03.1999
NUIS/NIPT: J91524011J
Tel: 04 2389 300
Fax: 04 2233 918 
Faqja e Internetit: https://www.procreditbank.com.al/
e-mail info@procreditbank.com.al 
Drejtori i Përgjithshëm: Agan Azemi, anëtar i Drejtorisë Ekzekutive
Mirsad Haliti, anëtar i Drejtorisë Ekzekutive
Anëtarët e Këshillit Drejtues: Eriola BIBOLLI
Mimoza GODANCI
Jordan DAMCHEVSKI
Wolfgang BERTELSMEIER
Robert Scott RICHARDS
Aksionerë me pjesëmarrje mbi 5% në kapital: %
PROCREDIT HOLDING AG&CO, KgaA, Gjermani 100%
 

Adresa e selisë: Blv. "Bajram Curri", European Trade Center, Tiranë;

Nr. dhe data e licencës  nr. 02/1998, date 11.01.1999
NUIS/NIPT: J61911005B
Tel: 35542274910
Fax: 35542275599
Faqja e Internetit: http://www.raiffeisen.al/
e-mail info@raiffeisen.al
Drejtori i Përgjithshëm: Christian CANACARIS
Anëtarët e Këshillit Drejtues: Peter LENNKH
Heinz WIEDNER
Andreas ENGELS 
Harald KREUZMAIR
Slavoljub DORDEVIC
Aksionerë me pjesëmarrje mbi 5% në kapital: %
Raiffeisen SEE Region Holding GmbH, Austri 100%
 

Adresa e selisë: Rruga "Ibrahim Rugova", Tiranë

Nr.dhe data e licencës  nr. 07, date 12.09.1996
NUIS/NIPT:  
Tel: 2269 616 / 7 / 8, 2233 441 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47
Fax: 2233 417 / 2369 707 
Faqja e Internetit: http://www.tiranabank.al/
e-mail info@tiranabank.al 
Drejtori i Përgjithshëm: Dritan MUSTAFA
Anëtarët e Këshillit Drejtues:

Steven Gordon Grunerud

Hubert de Saint Jean

Ernst Welteke

Periklis Drougkas

Dritan Mustafa

Aksionerë me pjesëmarrje mbi 5% në kapital: %

BALFIN SH.P.K., Shqipëri

Banka Komercijalna A.D. Shkup, Maqedoni

90.12%

9.88%

 

Adresa e selisë: Bulevardi "Zogu I", pallati 13 katësh, përballë Stacionit të Trenit, Tiranë 

Nr.dhe data e licencës  nr. 18, datë  09.01.2006
NUIS/NIPT: K51807801R
Tel: 22 50 653 / 22 58 081
Fax: 22 50 654 / 22 72 880 
Faqja e Internetit: https://www.unionbank.al/
e-mail info@unionbank.com.al
Drejtori i Përgjithshëm: Flutura VEIPI 
Anëtarët e Këshillit Drejtues: Edmond LEKA
Niko LEKA
Gazmend KADRIU
Varuzhan PIRANJAN
Melis Ekmen TABOJER
Sokol MARISHTA
Flutura VEIPI
Aksionerë me pjesëmarrje mbi 5% në kapital: %
Union Financiar Tiranë, Shqipëri 86.34%

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Mbretëria e Bashkuar

10.12%