Banka

Bankat janë institucione financiare, që ushtrojnë veprimtarinë bankare të pranimit të depozitave monetare ose të fondeve të tjera të ripagueshme nga publiku dhe përdorimin e tyre për dhënie kredie e vendosje në emër dhe për llogari të vet si dhe veprimtari të tjera financiare, sipas përcaktimeve në kuadrin ligjor.

Aktualisht në Shqipëri operojnë 11 banka, me kapital të huaj dhe vendas.

Lista e bankave të licencuara

Adresa e selisë: Rruga e Kavajës, Nr. 59, Tirana Tower, Tiranë

Nr.dhe data e licencës  Nr. 14, datë 28.10.1999
NUIS/NIPT: J91725007P
Tel: 2258 755, 56, 57, 58, 59, 60
Fax: 2258 752 
Faqja e Internetit: http://www.abi.al/
e-mail [email protected]
Drejtori i Përgjithshëm: Andi Ballta
Anëtarët e Këshillit Drejtues:

Rezzo Schlauch

Brunilda Papa

Armand Muharremi

Andi Ballta

Kathryn Swintek

Kristin Lia Giantris

Roberto Reynaldo Munoz

Aksionerë me pjesëmarrje mbi 5% në kapital: %
TRANZIT SH.P.K., Shqipëri 100%
 

Adresa e selisë: Njësia Bashkiake nr. 5, rruga "Vaso Pasha", Nr. 8, Tiranë

Nr.dhe data e licencës  nr. 16, datë  31.03.2003
NUIS/NIPT: K31608801O
Tel: 04 2234 096 / 2250 994 / 2233 912 / 2258 252
Fax: 2222 916
Faqja e Internetit: https://www.bankacredins.com/
e-mail [email protected] 
Drejtori i Përgjithshëm: Maltin KORKUTI
Anëtarët e Këshillit Drejtues:

Saimir SALLAKU

Lars Jonas HASSELROT

Maltin KORKUTI

Monika MILO

Clive David MOODY

Raimonda DUKA

Elton TORO

Aksionerë me pjesëmarrje mbi 5% në kapital: %
Renis Tershana 18.16 %
Aleksander Pilo  7.68 %
B.F.S.E. Holding B.V., Hollandë 15.13 %,
Amryta Capital LLP, Mbretëria e Bashkuar            6.42 %.
 

Adresa e selisë: Njësia Bashkiake nr. 7, rruga "Dritan Hoxha", Nd. 11, H. 3, Kodi Postar 1023, Tiranë

Nr.dhe data e licencës  Nr. 3/1998,date 11.01.1999
NUIS/NIPT: J91811004Q
Tel: 240 45 75 / 76 / 77 
Fax: 240 45 58
Faqja e Internetit: https://www.uba.com.al/
e-mail [email protected] 
Drejtori i Përgjithshëm: Orfea DHUCI
Anëtarët e Këshillit Drejtues:

Ilir ÇEKIRI 

Arben Zibri.

Mateo Spaho

Jemin GJANA

Aksionerë me pjesëmarrje mbi 5% në kapital: %
Islamic Development Bank, Arabia Saudite 31.87%
EUROSIG SHA, Shqipëri 66.26%
 

Adresa e selisë: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 14, Tiranë

Nr.dhe data e licencës  Nr. 19, date 06.07.2007
NUIS/NIPT: K72014801J
Tel: 355 4 2276 702 / 3
Fax: 355 4 2280 210 
Faqja e Internetit: http://www.fibank.al/
e-mail  
Drejtori i Përgjithshëm: Bozhidar Todorov
Anëtarët e Këshillit Drejtues:

Chavdar Zlatev

Stanimir Mutafchiev

Ina Paskaleva – Mitreva

Nikolai Sergeevich Dragomiretzki 

Ianko Karakolev

Aksionerë me pjesëmarrje mbi 5% në kapital: %
First Investment Bank AD, Bullgari 100%

Adresa e selisë: Rruga “Ismail Qemali”, Nr. 27, P.O. Box 8319, Tirane

Nr.dhe data e licencës  Nr. 11, datë 10.08.1998 
NUIS/NIPT: J81817006P 
Tel: 04 2276 000
Fax: 04 2248 762
Faqja e Internetit: http://www.intesasanpaolobank.al/
e-mail [email protected] 
Drejtori i Përgjithshëm: Alessandro D'Oria  
Anëtarët e Këshillit Drejtues:

Bozo Prka

Beáta Kissné Földi

Alessandro D'Oria  

Gabriele Gherardi 

Mauro Rossi

Amina Carnabuci

Konrad Kozik

Aksionerë me pjesëmarrje mbi 5% në kapital: %
Intesa SanPaolo S.p.A., Itali 100%
 

Adresa e selisë: Rruga e Vilave, Lundër 1, Tiranë, Kodi postar 1045.

Nr.dhe data e licencës  nr. 6/1998, date 11.01.1999
NUIS/NIPT: J62001011Q
Tel: 2250 955
Fax: 2250 956
Faqja e Internetit: http://www.bkt.com.al/
e-mail [email protected] 
Drejtori i Përgjithshëm: Seyhan Mehmet Pencabligil
Anëtarët e Këshillit Drejtues:

Mehmet Usta

Seyhan Mehmet Pencabligil

Ahmet Galip Tozge

Mert Turgut Çalik

Serdar Sümer

Aksionerë me pjesëmarrje mbi 5% në kapital: %
Çalik Holding A.Ş., Turqi 100%
 

Adresa e selisë: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Twin Towers, Kulla 1, Kati i 9-të, Tiranë

Nr.dhe data e licencës  nr. 17, date 16.02.2004
NUIS/NIPT: K41424801U
Tel: 2280 442 / 3; 068 (69) 40 12 121
Fax: 2280 441 
Faqja e Internetit: www.otpbank.al 
e-mail

 

Drejtori i Përgjithshëm: Bledar Shella
Anëtarët e Këshillit Drejtues:

Janos Veres

Gábor  Kolics

Ilir Ciko

Stavri Pashko

Armand Duka

Ors Levente Szilagyi

Orsolya Csilla Kovacs

Aksionerë me pjesëmarrje mbi 5% në kapital: %
OTP Bank Nyrt, Hungari 100%
 

Adresa e selisë: Rruga "Dritan Hoxha", Nd. 92, H. 15, Njësia Bashkiake nr. 11, Kodi Postar 1026 , Tiranë

Nr.dhe data e licencës  nr. 12, datë 15.03.1999
NUIS/NIPT: J91524011J
Tel: 04 2389 300
Fax: 04 2233 918 
Faqja e Internetit: https://www.procreditbank.com.al/
e-mail [email protected] 
Drejtori i Përgjithshëm: Mirsad Haliti, anëtar i Drejtorisë Ekzekutive
Anëtarët e Këshillit Drejtues:

Eriola BIBOLLI

Jovanka Joleska POPOVSKA

Jordan DAMCHEVSKI

Christian Edgardo DAGROSA

Gabriel Isaac Schor

Aksionerë me pjesëmarrje mbi 5% në kapital: %
PROCREDIT HOLDING AG, Gjermani; 100%
 

Adresa e selisë: Blv. "Bajram Curri", European Trade Center, Tiranë;

Nr. dhe data e licencës  nr. 02/1998, date 11.01.1999
NUIS/NIPT: J61911005B
Tel: 35542274910
Fax: 35542275599
Faqja e Internetit: http://www.raiffeisen.al/
e-mail [email protected]
Drejtori i Përgjithshëm: Christian CANACARIS
Anëtarët e Këshillit Drejtues: Marie Valerie BRUNNER
Heinz WIEDNER
Thomas MATEJKA
Harald KREUZMAIR
Petro MERKULOV
Aksionerë me pjesëmarrje mbi 5% në kapital: %
Raiffeisen SEE Region Holding GmbH, Austri 100%
 

Adresa e selisë: Rruga "Ibrahim Rugova", Tiranë

Nr.dhe data e licencës  nr. 07, date 12.09.1996
NUIS/NIPT:  
Tel: 2269 616 / 7 / 8, 2233 441 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47
Fax: 2233 417 / 2369 707 
Faqja e Internetit: http://www.tiranabank.al/
e-mail [email protected] 
Drejtori i Përgjithshëm: Dritan MUSTAFA
Anëtarët e Këshillit Drejtues:

Steven Gordon Grunerud

Hubert de Saint Jean

Ernst Welteke

Periklis Drougkas

Elena Ana Cernat

Aksionerë me pjesëmarrje mbi 5% në kapital: %

BALFIN - BALKAN FINANCE INVESTMENT GROUP SH.P.K., Shqipëri;

100%

 

 

Adresa e selisë: Bulevardi "Zogu I", pallati 13 katësh, përballë Stacionit të Trenit, Tiranë 

Nr.dhe data e licencës  nr. 18, datë  09.01.2006
NUIS/NIPT: K51807801R
Tel: 22 50 653 / 22 58 081
Fax: 22 50 654 / 22 72 880 
Faqja e Internetit: https://www.unionbank.al/
e-mail [email protected]
Drejtori i Përgjithshëm: Flutura VEIPI 
Anëtarët e Këshillit Drejtues:

Edmond LEKA

Niko LEKA

Gazmend KADRIU

Varuzhan PIRANJAN

Henry Russell

Teuta Baleta

Flutura VEIPI

Kreshnik Dibra

Aksionerë me pjesëmarrje mbi 5% në kapital: %
Union Financiar Tiranë, Shqipëri 89.72 %

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, Mbretëria e Bashkuar

6.74 %.