Subjekte raportuese pranë Regjistrit të Kredive

Subjekte raportuese në Regjistrin e Kredive janë Banka e Shqipërisë, bankat, subjektet financiare jobanka, shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre. Banka e Shqipërisë konsiderohet si subjekt raportues, për kreditë e dhëna ndaj punonjësve të saj në përputhje me ligjin “Për Bankën e Shqipërisë”. 

Aktualisht, janë 40 subjekte raportuese në Regjistrin e Kredive.

Banka e Shqipërisë   

Nr

Emri i Subjektit Raportues

1

Banka Raiffesien

2

Banka Intesa SanPaolo Albania

3

Banka Kombetare Tregtare

4

Banka Tirana

5

Banka Amerikane e Investimeve

6

Banka ProCredit

7

Banka Societe Generale albania

8

Banka Credins

9

Banka Union

10

Banka Alpha Albania

11

Banka NBG Albania

12

Banka e Kreditit e Shqiperise

13

Banka e Pare e Investimeve

14

Veneto Banka

15

Banka Nderkombetare Tregtare

16

Banka e Bashkuar e Shqiperise

Nr

Emri i Subjektit Raportues

1

Raiffeisen Leasing

2

Landeslease

3

Final

4

Porsche Leasing

5

Albania Leasing

6

Fondi Besa

7

Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit – Faf

8

Tranzit

9

NOA

10

Capital Invest

11

Agro&Social Fund

12

Ak-Invest

13

Iutecredit Albania

14

AGRO Partner

15

Micro Credit  Albania 

16

Crimson Fund Albania

17

Kredo Financë

18

Mogo Albania

Nr

Emri i Subjektit Raportues

1

Shoqeria e Kursim-Kreditit "Unifin"

2

Shoqeria e Kursim-Kreditit  "Fed invest"

3

Shoqeria e Kursim-Kreditit "ALB-Progres"

4

Shoqeria e Kursim-Kreditit "Partner Plus"

5

Shoqeria e Kursim-Kreditit "Petrele"

6

Shoqeria e Kursim-Kreditit "Alb Credit"