Emetime përkujtimore 1968 -2018

Emetime të vitit 1968 “500-vjetori i vdekjes së Skënderbeut, 1468-1968”

5 Lekë

5 Lekë

10 Lekë

10 Lekë

20 Lekë


100 Lekë

100 Lekë

25 Lekë

25 Lekë

50 Lekë

50 Lekë

200 Lekë

200 Lekë

500 Lekë

500 Lekë

100 Lekë përkujtimore "Integrimi i Shqipërisë në Evropë"


200 Lekë përkujtimore ''Integrimi i Shqipërisë në Evropë''

200 Lekë përkujtimore ''Integrimi i Shqipërisë në Evropë''

50 Lekë përkujtimore ''500-vjetori i Statujës së Davidit''

50 Lekë përkujtimore ''500-vjetori i Statujës së Davidit''

100 Lekë përkujtimore ''500-vjetori i Statujës së Davidit''

100 Lekë përkujtimore ''500-vjetori i Statujës së Davidit''

200 Lekë përkujtimore ''500-vjetori i Statujës së Davidit''

200 Lekë përkujtimore ''500-vjetori i Statujës së Davidit''

50 Lekë përkujtimore ''90-vjetori i Shpalljes së Pavarësisë''

50 Lekë përkujtimore ''90-vjetori i Shpalljes së Pavarësisë''

100 Lekë përkujtimore "100-Vjetori i vdekjes së Jeronim de Radës"


20 Lekë përkujtimore ''Antikiteti Shqiptar''

20 Lekë përkujtimore ''Antikiteti Shqiptar''

50 Lekë përkujtimore ''Objekte të trashëgimisë kulturore në Shqipëri'' (Kostumet popullore në Shqipëri)

50 Lekë përkujtimore ''Objekte të trashëgimisë kulturore në Shqipëri'' (Kostumet popullore në Shqipëri)

50 Lekë përkujtimore ''Antikiteti Shqiptar'' (Bukuroshja e Durrësit)

50 Lekë përkujtimore ''Antikiteti Shqiptar'' (Bukuroshja e Durrësit)

10 Lekë përkujtimore ''Tirana 85-vjet kryeqytet, 1920-2005''

10 Lekë përkujtimore ''Tirana 85-vjet kryeqytet, 1920-2005''

10 Lekë përkujtimore ''Objekte të trashëgimisë Kulturore në Shqipëri'' (Kostumet popullore në Shqipëri)

10 Lekë përkujtimore ''Objekte të trashëgimisë Kulturore në Shqipëri'' (Kostumet popullore në Shqipëri)

50 Lekë përkujtimore ''Kodiku i purpurtë i Beratit- Beratinus 1''

50 Lekë përkujtimore ''Kodiku i purpurtë i Beratit- Beratinus 1''

50 Lekë përkujtimore ''100-Vjetori i Shpalljes së Pavarësisë''

50 Lekë përkujtimore ''100-Vjetori i Shpalljes së Pavarësisë''

100 Lekë përkujtimore ''100-Vjetori i Shpalljes së Pavarësisë''

100 Lekë përkujtimore ''100-Vjetori i Shpalljes së Pavarësisë''

200 Lekë përkujtimore ''100-Vjetori i Shpalljes së Pavarësisë''

200 Lekë përkujtimore ''100-Vjetori i Shpalljes së Pavarësisë''

200 Lekë përkujtimore ''Nënë Tereza''

200 Lekë përkujtimore ''Nënë Tereza''

50 Lekë përkujtimore ''135-vjetori i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit''

50 Lekë përkujtimore ''135-vjetori i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit''

100 Lekë përkujtimore ''135-vjetori i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit''

100 Lekë përkujtimore ''135-vjetori i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit''

50 Lekë përkujtimore ''105-vjetori i Kongresit të Manastirit''

50 Lekë përkujtimore ''105-vjetori i Kongresit të Manastirit''

100 Lekë përkujtimore ''105-vjetori i Kongresit të Manastirit''

100 Lekë përkujtimore ''105-vjetori i Kongresit të Manastirit''

 

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu