Emetime përkujtimore 1968 -2018

100 Lekë përkujtimore ''Integrimi i Shqipërisë në Evropë''

100 Lekë përkujtimore ''Integrimi i Shqipërisë në Evropë''
Materiali dhe pastërtia: Argjend, 925/1000
Pesha: 15.70 g
Diametri: 32.65 mm
Tirazhi: 3000 copë
Autori: piktori Gentian Gjikopulli
Shtypur në: “Monnaie de Paris”, Francë

200 Lekë përkujtimore ''Integrimi i Shqipërisë në Evropë''

200 Lekë përkujtimore ''Integrimi i Shqipërisë në Evropë''
Materiali dhe pastërtia: 925/1000 Argjend
Pesha: 15 g
Diametri: 32 mm
Tirazhi: 1000 copë
Autori: piktori Gentian Gjikopulli
Shtypur në: “Monnaie de Paris”, Francë

50 Lekë përkujtimore ''500-vjetori i Statujës së Davidit''

50 Lekë përkujtimore ''500-vjetori i Statujës së Davidit''
Materiali dhe pastërtia: CU75 Ni25
Pesha: 7,50 g
Diametri: 28 mm
Ngjyra: e bardhe
Tirazhi: 3000 copë
Autori: piktori Namik Prizreni
Shtypur në: “Monnaie de Paris”, Francë

100 Lekë përkujtimore ''500-vjetori i Statujës së Davidit''

100 Lekë përkujtimore ''500-vjetori i Statujës së Davidit''
Materiali dhe pastërtia: Argjend, 925/1000
Pesha: 15,70 g
Diametri: 32,65 mm
Tirazhi: 3000 copë
Autori: piktori Namik Prizreni
Shtypur në: “Monnaie de Paris”, Francë

200 Lekë përkujtimore ''500-vjetori i Statujës së Davidit''

200 Lekë përkujtimore ''500-vjetori i Statujës së Davidit''
Materiali dhe pastërtia: Ar, 900/1000
Pesha: 7,65 g
Diametri: 25,45 mm
Tirazhi: 1000 copë
Autori: piktori Namik Prizreni
Shtypur në: “Monnaie de Paris”, Francë

50 Lekë përkujtimore ''90-vjetori i Shpalljes së Pavarësisë''

50 Lekë përkujtimore ''90-vjetori i Shpalljes së Pavarësisë''
Materiali dhe pastërtia: CUAl5Zn5Sn1
Pesha: 12 g
Diametri: 28 mm
Ngjyra: e verdhë
Tirazhi: 20000 copë
Autori: piktori Artan Peqini
Shtypur në: “Kremnica Mint”, Sllovaki

100 Lekë përkujtimore ''90-vjetori i Shpalljes së Pavarësisë''

100 Lekë përkujtimore ''90-vjetori i Shpalljes së Pavarësisë''
Materiali dhe pastërtia: Argjend, 925/1000
Pesha: 30 g
Diametri: 38 mm
Forma: e dhëmbëzuar
Tirazhi: 7000 copë
Autori: piktori Gentjan Gjikopulli
Shtypur në: “Monnaie de Paris”, Francë

20 lekë përkujtimore ''Antikiteti shqiptar''

20 lekë përkujtimore ''Antikiteti shqiptar''
Materiali dhe pastërtia: CUAl5Zn5Sn1
Pesha: 8.6 g
Diametri: 26 mm
Ngjyra: e verdhë
Tirazhi: 20000 copë
Autori: piktori Gentjan Gjikopulli
Shtypur në: “Kremnica Mint”, Sllovaki

50 Lekë përkujtimore ''100-Vjetori i vdekjes së Jeronim de Radës''

50 Lekë përkujtimore ''100-Vjetori i vdekjes së Jeronim de Radës''
Materiali dhe pastërtia: CUAl5Zn5Sn1
Pesha: 12 g
Diametri: 28 mm
Ngjyra: e verdhë
Tirazhi: 20000 copë
Autori: piktori Petraq Papa
Shtypur në: “Kremnica Mint”, Sllovaki

50 Lekë, përkujtimore “Objekte të trashëgimisë kulturore”, viti 2004, pa kurs ligjor.

50 Lekë, përkujtimore “Objekte të trashëgimisë kulturore”, viti 2004, pa kurs ligjor.
Materiali dhe pastërtia: CU75 Ni25
Pesha: 5,50 g
Diametri: 24,25 mm
Forma: e dhëmbëzuar
Tirazhi: 200000 copë
Ngjyra: e bardhë
Autori: piktori Artan Peqini
Shtypur në: Polish State Mint (Mennica Panstwowa SA), Poloni

50 Lekë, përkujtimore “Antikiteti Shqiptar”, viti 2004, pa kurs ligjor.

50 Lekë, përkujtimore “Antikiteti Shqiptar”, viti 2004, pa kurs ligjor.
Materiali dhe pastërtia: CU75 Ni25
Pesha: 5,50 g
Diametri: 24,25 mm
Forma: e dhëmbëzuar
Tirazhi: 200000 copë
Ngjyra: e bardhë
Autori: piktori Petraq Papa
Shtypur në: Polish State Mint (Mennica Panstwowa SA), Poloni

10 Lekë ''Tirana 85-vjet kryeqytet, 1920-2005'', viti 2005, pa kurs ligjor.

10 Lekë ''Tirana 85-vjet kryeqytet, 1920-2005'', viti 2005, pa kurs ligjor.
Materiali dhe pastërtia: CuAl6Ni2
Pesha: 3,60 g
Diametri: 21,25 mm
Forma: e dhëmbëzuar
Tirazhi: 10.000 copë
Ngjyra: e verdhë
Autori: piktori Petraq Papa

10 Lekë përkujtimore ''Objekte të trashëgimisë Kulturore në Shqipëri'' (Kostumet popullore në Shqipëri)

10 Lekë përkujtimore ''Objekte të trashëgimisë Kulturore në Shqipëri'' (Kostumet popullore në Shqipëri)
Materiali dhe pastërtia: CuAl6Ni2
Pesha: 3,60 g
Diametri: 21,25 mm
Forma: e dhëmbëzuar
Tirazhi: 10.000 copë
Ngjyra: e verdhë
Autori: piktori Eridan Xherahi

50 Lekë, “Kodiku i Purpurt i Beratit 043 Φ – Beratinus 1”, viti 2011, pa kurs ligjor.

50 Lekë, “Kodiku i Purpurt i Beratit 043 Φ – Beratinus 1”, viti 2011, pa kurs ligjor.
Materiali dhe pastërtia: Argjend, 925/1000
Diametri: 60 mm
Tirazhi: 1.000 copë
Autori: piktorja Brikena Berdo
Shtypur në: “Royal Canadian Mint”, Ottawa, Ontarion, Kanada

50 Lekë ''100-Vjetori i Shpalljes së Pavarësisë'', viti 2012, pa kurs ligjor.

50 Lekë ''100-Vjetori i Shpalljes së Pavarësisë'', viti 2012, pa kurs ligjor.
Materiali: CuNiZn
Ngjyra: e verdhë
Pesha: 12 g
Diametri: 27.25 mm
Forma: e dhëmbëzuar
Tirazhi: 10.000 copë
Autori: piktori Gentjan Gjikopulli
Shtypur në: SUNSHINE MINTING, INC., SH.B.A

100 Lekë ''100-Vjetori i Shpalljes së Pavarësisë'', viti 2012, pa kurs ligjor.

100 Lekë ''100-Vjetori i Shpalljes së Pavarësisë'', viti 2012, pa kurs ligjor.
Materiali dhe pastërtia: Argjend, 925/1000
Pesha: 30 g
Diametri: 38 mm
Forma: e dhëmbëzuar
Tirazhi: 1.000 copë
Autori: piktori Orgest Tafa
Shtypur në: SUNSHINE MINTING, INC., SH.B.A

200 Lekë ''100-Vjetori i Shpalljes së Pavarësisë'', viti 2012, pa kurs ligjor.

200 Lekë ''100-Vjetori i Shpalljes së Pavarësisë'', viti 2012, pa kurs ligjor.
Materiali dhe pastërtia: Ar, 917/1000
Pesha: 15.50 g
Diametri: 25.45 mm
Forma: e dhëmbëzuar
Tirazhi: 1.000 copë
Autori: piktori Petraq Papa
Shtypur në: SUNSHINE MINTING, INC., SH.B.A

200 Lekë përkujtimore ''Nënë Tereza''

200 Lekë përkujtimore ''Nënë Tereza''
Materiali dhe pastërtia: Ar, 917/1000
Pesha: 15.50 g
Diametri: 25.45 mm
Forma: e dhëmbëzuar
Tirazhi: 1.000 copë
Autori: piktori Ardian Isufi
Shtypur në: SUNSHINE MINTING, INC., SH.B.A

50 Lekë përkujtimore ''135-vjetori i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit''

50 Lekë përkujtimore ''135-vjetori i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit''
Materiali: CUNiZn
Ngjyra: e verdhë
Pesha: 12.75 g
Diametri: 28.00 mm
Forma: e dhëmbëzuar
Tirazhi: 2000 copë
Autori: piktori Petraq Papa
Shtypur në: SUNSHINE MINTING, INC., SH.B.A

100 Lekë përkujtimore ''135-vjetori i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit''

100 Lekë përkujtimore ''135-vjetori i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit''
Materiali dhe pastërtia: Ag, 925/1000
Pesha: 30.00 g
Diametri: 38.00 mm
Forma: e dhëmbëzuar
Tirazhi: 1000 copë
Autori: piktori Petraq Papa
Shtypur në: SUNSHINE MINTING, INC., SH.B.A

50 Lekë përkujtimore ''105-vjetori i Kongresit të Manastirit''

50 Lekë përkujtimore ''105-vjetori i Kongresit të Manastirit''
Materiali: CUNiZn
Ngjyra: e verdhë
Pesha: 12.75 g
Diametri: 28.00 mm
Forma: e dhëmbëzuar
Tirazhi: 2000 copë
Autori: piktori Petraq Papa
Shtypur në: SUNSHINE MINTING, INC., SH.B.A

100 Lekë përkujtimore ''105-vjetori i Kongresit të Manastirit''

100 Lekë përkujtimore ''105-vjetori i Kongresit të Manastirit''
Materiali dhe pastërtia: Ag, 925/1000
Pesha: 30.00 g
Diametri: 38.00 mm
Forma: e dhëmbëzuar
Tirazhi: 1000 copë
Autori: piktori Petraq Papa
Shtypur në: SUNSHINE MINTING, INC., SH.B.A